אופן הגשת התביעה

מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות חודשית, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש  תביעה לקצבה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

על–פי החוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות בתום 90 יום מן היום, שלפי טענת תובע הקצבה אבד כושרו להשתכר (או לתפקד במשק בית, כשמדובר בעקרת בית), או הצטמצם ב-50% או יותר.

After reading what the Mental Health Center is all about, you can use your mobile device to play your favorite casino games at the best mobile casino.

את התביעה לקצבה יגיש תובע הקצבה עצמו. אם אין הוא מסוגל להגיש את התביעה בשל מצבו הגופני או הנפשי, רשאים בן משפחה שלו (בן זוג, ילד, הורה או נכד) או האפוטרופוס שלו או העובד הסוציאלי המטפל בו או אדם אחר המייצג אותו להגיש את התביעה בשמו.
הגשת תביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגיש גם תביעה פרטית לחברת ביטוח בגין אי–כושר.

ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות כללית החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.