בדיקה על ידי ועדה רפואית

מהי ועדה רפואית?
ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה.
אם התלוננת על מספר מחלות או מספר ליקויים רפואיים ,ייתכן כי תיבדק על ידי מספר רופאים מומחים, וכן אם בעקבות הבדיקה, מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר, תוזמן לועדה נוספת או ליותר.
את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים ל”רופא מוסמך” ,הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלך מכל המחלות ביחד.

תפקיד הרופא בוועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם ,ולתרגם אותם, בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר מכיל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות.