טיפול בהפרעות פסיכוטיות

בעשור האחרון, נערכו ניסיונות לטיפול בהפרעות פסיכוטיות
בגישה מבוססת קשיבות. עולה, כי גישה זו בשילוב עם אלמנטים
קוגניטיביים כטיפול בחולי סכיזופרניה, מפחיתה את רמת המתח 678
הרפואה • כרך 150 • חוב’ 8 • אוגוסט 2011 סקירות
הנובעת ממחשבות שווא והזיות שמיעה, ואת רמת המשוכנעות של
מטופלים אלו באמיתותן של תופעות אלו ]20,19[.
ההתערבות כללה עשר פגישות בתדירות של פעמיים בשבוע,
במקביל לטיפול הרגיל. מטופלים שנכללו במחקר המשיכו לדווח
על הזיות שמיעה, אך תגובתם לכך הייתה כרוכה במצוקה קטנה
בהרבה משחשו לפני ההתערבות. במחקר איכותני העידו מטופלים
על יכולת גוברת “לקחת מרחק” מהמחשבות ולחזור לרגע הזה;
על פתיחה של אפשרות להניח למחשבות ולהזיות להיות, מבלי
לפעול על פיהם, להילחם בהם או להגיב להם )תופעה המוכרת
ממטופלים הנמצאים בתהליכים של החלמה ממצב פסיכוטי,
“הקולות נמצאים, אבל כבר לא כל כך מפריעים…”(. דווח גם
על טיפוח איכויות של קבלה והיעדר שיפוטיות כלפי התופעות
המתרחשות – מוזרות ולא נעימות ככל שתהיינה. בתוך כך דיווחו
החולים על תחושה של שליטה מלאה יותר בתנודות התגובתיות
מול תופעות פסיכוטיות ]21[.
התוצאות ממחקרים אלו מעודדות, אך היקף המחקרים הללו קטן
)מספר נכללים מצומצם(, ונדרש מחקר נוסף נרחב יותר בנושא. יש
הטוענים כי אימון בקשיבות עלול לסכן חיים ולגרום להתלקחויות
פסיכוטיות בקרב אנשים המועדים לכך. לכאורה, אימון כזה עלול
לגרום לעומס רגשי משמעותי ולבלבול, אולם סקירת הספרות
בנושא מעלה ממצאים דלים, המבוססים בעיקר על פרשות חולים.
בחינת מצבים כאלו מעלה פעמים רבות חשיפה לתרגול
אינטנסיבי מאוד, אשר לא נבנה בצורה הדרגתית; חסך חושי; נוכחות
חסרה של מנחה; תנאים של חוסר שינה; ולעיתים רעב. במערך
טיפולי, לעומת זאת, מושם דגש על אימון בקשיבות, שמטרתו דווקא
ליצור מגע עם ההתרחשות שקיימת במציאות ברגע הזה )להבדיל
מניתוק ממנה(. חשובה נוכחותו של מדריך, הזמין לשאלות ובדיקה,
וחשובה גם מסגרת זמן מתאימה. נודעת חשיבות רבה להתאמה של
ההתערבות לאוכלוסיית היעד, ועל כן התערבות מבוססת קשיבות
במחלקה פסיכיאטרית סגורה שונה בפרמטרים רבים מכזו המיועדת
למטופלים הלוקים בחרדה או בדיכאון. לעומת תיאורי פרשות
חולים ספורות, בספרות הרפואית מצטברים מחקרים מבוקרים, רבי
נכללים, המצביעים דווקא על השפעות מיטיבות של תרגול קשיבות
על מגוון הפרעות נפשיות, כולל טיפול בהפרעות פסיכוטיות
בשיטות שתוארו