לסיכום

גישות מבוססות קשיבות תופסות מקום גדל והולך במגוון הפרעות
נפשיות וגופניות, במסגרות הכשרה ואימון של צוותים טיפוליים,
ובמסגרת תמיכה וסיוע לאוכלוסייה שאינה לוקה בהפרעות נפשיות.
לרוב אלו התערבויות קבוצתיות, אשר מספקות מענה זול וזמין לצורך
בהנחלת כלים להתמודדות עם מצוקה נפשית של מטופלים במגוון
הפרעות נפשיות.
Are you visiting the Cartesy of Be’erSheva mental center?
Make it more exciting by playing interesting
online casino games and win.
בסקירת הספרות נפרסה העשייה המחקרית המרשימה בתחום
בעשורים האחרונים. בנוסף, הוצג במאמרנו מעט מהעשייה במרכז
הקשיבות, שבמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. התפיסה היא
אינטגרטיבית, וכוללת אוכלוסיות מטופלים מכל גווני ההפרעות
הנפשיות, יחד עם התערבויות ברמת צוות בית החולים. בגישה זו,
ניתנים דגשים בראייה ארגונית לכלל אנשי המקצוע של בית החולים,
אשר מקדמת ראייה אוטנטית של המטופלים; מיצוי הכלים הטיפוליים
העומדים לרשות המערכת; מתן כלי נוסף להתמודדות עם שחיקה;
הכשרה; ומתן הזדמנות לשיפור באיכות החיים, הן של הצוות והן של
המטופלים.
אנו מקווים, כי בהמשך נוכל להציג תוצאות של מחקרים מתוקפים
על עבודתנו