תחילת הזכאות

הזכות לקצבה מתחילה בתום 90 יום ממועד תחילת אי הכושר להשתכר/ לתפקד במשק הבית ( התאריך הקובע ), ואולם אם ביום ה-91 מקבל הנכה דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל , תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי מחלה. מועד תחילת אי הכושר המוקדם ביותר האפשרי הוא 15 חודשים לפני הגשת התביעה.

תחילת הזכאות
הזכות לקצבה מתחילה בתום 90 יום ממועד תחילת אי הכושר להשתכר/ לתפקד במשק הבית ( התאריך הקובע ), ואולם אם ביום ה-91 מקבל הנכה דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל , תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי מחלה. מועד תחילת אי הכושר המוקדם ביותר האפשרי הוא 15 חודשים לפני הגשת התביעה.