Monthly Archive: September 2011

שהות בחוץ לארץ

קצבת הנכות משולמת לנכה תושב ישראל השוהה בחו”ל בחודש היציאה לחו”ל, ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה לחו”ל – במשך שלושה חודשים נוספים. תשלום הקצבה בארץ יחודש למקבל קצבת הנכות מ-1 בחודש שבו חזר לארץ. תשלום הקצבה בחו”ל לאחר התקופה המצויינת…
Read more