Monthly Archive: May 2012

בדיקה על ידי ועדה רפואית

מהי ועדה רפואית? ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה. אם התלוננת על מספר מחלות או מספר ליקויים רפואיים ,ייתכן כי תיבדק על ידי מספר רופאים מומחים,…
Read more