Monthly Archive: June 2012

יישום והטמעה כלל ארגונית בבריאות הנפש

במסגרת מרכז בריאות הנפש באר שבע, הוחל בתהליך הטמעה של גישות מבוססות קשיבות בטיפול הכוללני, ומוצע שינוי ארגוני אינטגרטיבי המיועד למטופלים ולצוות בית החולים. זהו מהלך שיש בו חידוש בקנה מידה ארצי ובמובנים מסוימים אף חלוצי בקנה מידה עולמי, בהיבט…
Read more