Dialectical Behavioral Therapy (DBT)

One of the best ways to spend your free time as you recover
is by playing casino games for real money at any of the casinos
listed in casinorating.ca.
גישה זו, שפותחה על ידי מרשה לינהן בתחילת שנות השמונים, נחשבת
כאחת השיטות המתוקפות ביותר מחקרית לטיפול בהפרעת אישיות
גבולית. לינהן הושפעה מתרגול ולימוד של זן בודהיזם, וכמטפלת
התנהגותית חיפשה דרך לשלב בין השניים. לינהן טענה שהקשיבות
מאפשרת ללמוד ולפתח “טכנולוגיה של קבלה”, שהיא כאמור מבסיסי
הגדרת הקשיבות. לפי לינהן, מיומנויות הקשיבות הנלמדות בטיפול
הן החלק החשוב ביותר בהתערבות, והן נחשבות כחלק ממיומנויות
הליבה של התוכנית.
המטרה בהקניית מיומנויות קשיבות אינה המדיטציה עצמה, או
פרקטיקה דתית או רוחנית, אלא דרך לפתח גישה לא שיפוטית של
המתרגל כלפי עצמו וכלפי הסביבה. ההנחה העומדת בבסיס גישה זו
היא, כי הכרחי לאדם ללמוד כיצד לשאת מצבי חיים כואבים ובלתי
נעימים בצורה מלאה )מה שלינהן מכנה Radical Acceptance(, על
מנת להתחיל לשנות בהם מרכיבים הניתנים לשינוי. בנוסף לתיקוף
האמפירי של DBT בטיפול הפרעת אישיות גבולית, הוחל בשנים
האחרונות לבחון את יעילותה של שיטה זו במגוון הפרעות אחרות
כמו הפרעות אכילה, התמכרויות, תסמונת פוסט טראומטית,
אובדנות, הפרעה דו–קוטבית ודיכאון ][.