לסיכום

גישות מבוססות קשיבות תופסות מקום גדל והולך במגוון הפרעות נפשיות וגופניות, במסגרות הכשרה ואימון של צוותים טיפוליים, ובמסגרת תמיכה וסיוע לאוכלוסייה שאינה לוקה בהפרעות נפשיות. לרוב אלו התערבויות קבוצתיות, אשר מספקות מענה זול וזמין לצורך בהנחלת כלים להתמודדות עם מצוקה…
Read more

שיעורי הקצבה

א. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי–כושר (להשתכר או לתפקד במשק בית) בשיעור העולה על 74% זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה. שיעור הקצבה המלאה ליחיד – 2,299 ש”ח (החל ב- 01.01.2013) . לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור…
Read more

תקציר

טיפולים מבוססי קשיבות )Mindfulness) צוברים פופולאריות וזוכים לעניין רב בשנים האחרונות. כך, תורות ופרקטיקות שנחשבו עד לפני עשורים ספורים כאזוטריות והיו נחלתם של מטפלים בודדים, אשר שמרו על התרגול בצנעה, נכנסו יותר ויותר ללב העשייה הטיפולית הממוסדת. כיום זוכות תורות…
Read more

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

אגב אם אתם מתחבטים בסוגיית התקציב לחתונה שלכם, אנחנו בהחלט מזדהים. חתונה היא לא עסק זול, אבל הזמנה יוקרתית, היא פשוט חובה. אז אם אתם חבר’ה בעלי ראש בריא ונפש בריאה, זו הבחירה הנכונה! שיהיה במזל טוב – www.invited.co.il “ועדת…
Read more

טיפול בהפרעות פסיכוטיות

בעשור האחרון, נערכו ניסיונות לטיפול בהפרעות פסיכוטיות בגישה מבוססת קשיבות. עולה, כי גישה זו בשילוב עם אלמנטים קוגניטיביים כטיפול בחולי סכיזופרניה, מפחיתה את רמת המתח 678 הרפואה • כרך 150 • חוב’ 8 • אוגוסט 2011 סקירות הנובעת ממחשבות שווא…
Read more

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

פותח על ידי קלינאים מתחום הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי, אשר חיפשו דרך למנוע הישנות של דיכאון במטופלים עם הפוגה מהמחלה, לנוכח הבנה גוברת שדיכאון הוא הפרעה כרונית ולרוב נשנית )Recurrent episodes(. השיטה מתבססת על ממצאיה של לינהן, טכניקות מ–MBSR ואינטגרציה של אלמנטים…
Read more

מניעה וטיפול בשחיקה

עבודה טיפולית יוצרת עומס רגשי על המטפל ובעלת מרכיב שחיקה נפשית משמעותי ביותר. עובדה זו גורמת לירידה בהנעה )מוטיבציה( של המטפל, לפגיעה קשה באיכות חייו, ובעקבות זאת לפגיעה באיכות הטיפול שמקבלים המטופלים. בעבודה שהתפרסמה ב–JAMA, נבדקה ההשפעה של שמונה מפגשים…
Read more

קצבה שלא נגבתה על–ידי הזכאי

מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי). אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים, תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או…
Read more

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

התוכנית פותחה בסוף שנות השבעים על ידי ג’ון קבט–זין, במרכז הרפואי של אוניברסיטת מסצ’וסטס. היא יועדה למטופלים שסבלו מכאבים כרוניים, אשר לא הוקל להם לאחר מגוון טיפולים במרפאות הכאב של בית החולים, והיוותה את ראש הגשר במדינות המערב לשילוב אימון…
Read more

הקדמה

בעשורים האחרונים קיימת מגמה מתרחבת של הטמעת פרקטיקות וחשיבה, המבוססות על פילוסופיה מזרחית ועל תרגול קשיבות, בעשייה הטיפולית לסוגיה. גישות אלו חודרות ללב לבה של העשייה הטיפולית הממוסדת, עם תיקוף במחקרים, המצביע על כך שלימוד ותרגול של טכניקות קשיבות, באופן…
Read more